Školní 637/2

Hlučín 748 01

+420 773 381 183

info@dentano.cz

Bílá plomba nebo amalgám? V čem je hlavní rozdíl?

V posledních letech se často setkáváme s tvrzením, že amalgámové plomby by se již neměly používat a dokonce, že by se stávající plomby ve vašich ústech měly vyměnit za bílé. Jaký je rozdíl mezi těmito plombami a je doopravdy nutné se výměnou zabývat?

Amalgámové výplně

Největším strašákem může být složení amalgámu. Jedná se především o slitinu rtuti s dalšími kovy (měď, stříbro, cín). Tato výplň se používá na opravu zadních zubů. Velmi dobře funguje při poškození živých zubů, protože při tuhnutí mírně zvětší svůj objem a dokáže velmi těsně zacelit takto poškozených zub. Nevýhoda je, že u zubů mrtvých nebo s velkým poškozením může toto nabytí objemu zub poškodit ještě více.

Výhody:
– správně vytvořená plomba působí antibakteriálně, protože velmi těsně vyplní mezeru v zubu a nedovolí vniknutí bakterií
– dlouhá životnost a mechanická odolnost

Nevýhody:
– estetika
– toxicita – ve ztuhlém amalgámu je cca 40% rtuti
– při ošetření je potřeba odebrat větší množství zdravé zubní tkáně
– riziko vzniku prasklin a fraktur zubu

Bílé výplně

Bílé výplně neboli výplně z kompozitních materiálů fungují na jiném principu. Materiál se skládá ze 2 nebo více složek s různými vlastnostmi a díky spojení jejich vlastností dosahuje skvělých výsledků. Starší plniva obsahovaly pryskyřice a byly samotuhnoucí, moderní bílé plomby jsou fotokompozitní (tuhnou po osvícení světlem specifické vlnové délky).

Výhody:
– kompozitní plomba lze vyrobit v různých odstínech, díky tomu nejde v ústech vidět
– pevnost je téměř stejná jako u přírodního zubu
– nemusí se odebírat zdravá tkáň zubu jako tomu je u amalgámu
– při správném postupu dojde v zubu k pevné vazbě, která na zubu velmi dobře drží, navíc dokáže zub zpevnit
neobsahuje rtuť!
– není vodič tepla, nezpůsobuje citlivost

Nevýhody:
– u starších pryskyřicových výplní docházelo časem ke změně barvy
– technologicky náročnější, je potřeba speciální vybavenost pracoviště
– časově náročnější

Na naší klinice zhotovujeme prakticky vždy bílé výplně (kompozitní), na které máme všechna pracoviště perfektně vybavena.